|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


Hvornår kan man få sygedagpenge?

Dagpenge ydes ved uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom. Sygedagpengene ophører helt eller delvis den dag, hvor lønmodtageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er helt eller delvis arbejdsdygtig

Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.
Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

Regler for at få sygedagpenge

For at få sygedagpenge skal du som hovedregel:

* bo i Danmark
* betale skat af din indtægt.
* opfylde et nærmere fastsat krav om beskæftigelse
* og være fuldt uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller tilskadekomst

Syg inden ferien

Du kan udskyde ferien, hvis du bliver syg, inden ferien starter. Du skal senest sygemelde dig den 1. feriedag på det tidspunkt, hvor din arbejdstid normalt ville begynde. Når sygdommen er overstået, skal du melde dig rask.


Arbejdsløshedskasse
En arbejdsløshedskasse (i daglig tale ofte forkortet a-kasse) er en organisation der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed ud over den offentlige sikring, samt administrerer offentlige love og regler på området.

A-kasser skal tilbyde en række ydelser og udføre en række lovbestemte opgaver, bl.a.

* Udbetaling af dagpenge, dagpenge under ferie og efterlønsydelser
* Vejledningssamtaler
* Indberetninger til Arbejdsformidlingen

Kategorier på sider:

Lovgivning sygedagpenge Fagforening Arbejdsløshedskasse Tilbud A kasse Overførselsindkomst Jobsøgning Førtidspension
 
 
 Du er her: Sygedagpenge - Faglig Sygedagpenge - - Hvad er Sygedagpenge en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.